head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

ZÁMEK BUKOVEC

Historie

Historie obce Bukovec sahá až do daleké minulosti. První zmínka o ní pochází již z roku 1177 a již v této době je zde doloženo šlechtické sídlo. Původní bukoveckou tvrz dali postavit bratři Mutina a Dobrohost z Bukovce patrně o něco dříve. Nejspíš roku 1174. Páni z Bukovce byli boční větví rodu Vršovců, který patřil mezi nejmocnější klany v Čechách. Po pánech z Bukovce vlastnil tvrz spolu s vesnicí rod pánů z Velhartic, po nich páni z Rožmberka, Ronspergu a Gutštejna. Roku 1546 ji zakopili páni z Lobkowicz, kterým však byla zkonfiskována a prodána hrabatům z Trauttmansdorfu. Ti přestavěli v té době patrně velice zchátralou tvrz na pohodlný zámeček, který zůstal v jejich držení až do doby První republiky, kdy byl převeden do rukou církve, neboť byl již dříve využíván jako fara. V době komunismu byl využíván jako sídlo ředitelství místního zemědělského družstva. Po revoluci byl znovu navrácen církvi, poté převeden na salesiánské středisko pro mládež Oáza, od něhož ho koupil hrabě Bedřich Pola.

Architektura

Zámek je postaven v pozdně barokním stylu, který již obsahuje znaky klasicismu. Základy a sklepení zámku jsou však z větší části gotické, ovšem barokní přestavba se promítla i zde. Celá stavba má obdélníkový půdorys a je zastřešena mansardovou střechou.

Webové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.