head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

WHO IS WHO?

Žijící členové domu Pola

Ing. Bedřich II. Pola, ekonom - analytik. Narozen 1941.

Eliška Polová, rozená Třísková, vnučka čelákovického továrníka F. Červinky. Narozena 1942.

RNDr. Bedřich III. Pola, podnikatel. Narozen 1963.

PharmDr. Ludmila Polová, rozená Eliášová. Narozena 1964.

Kristina Polová, narozena 1990.

Martin Pola, narozen 1992.

Tomáš Pola, narozen 1992.

Markéta Polová, narozena 1997.

Významní zemřelí členové domu Pola

Bonifacio Sergi, výběrčí daní v Pule. * ?1150, + po 1180.

Monfiorito da Castropola, vrchní soudce v Istrii, kapitán aquilejského patriarchy. + 1278.

Matteo da Castropola, biskup v Pule, hrabě z Galizana. + po 1280.

Bonifacio II. da Castropola, starosta Trevisa v letech 1269-1283. + po 1283.

Nascinguerra II. da Castropola, rytíř. + po 1283.

Nassinguerra III. da Castropola, první generální kapitán Puly (od 1305). + 1311.

Sergio II. da Castropola, druhý generální kapitán Puly (od 1312). + po 1338.

Beatrice Pola, manželka Gualtiera Bertolda di Spilimbergo (roku 1381 starosta Trevisa). + 1381.

Geremia Pola, biskup v Koperu. + po 1420.

Sergio III. Pola, obchodník. * 1364, + po 1426.

Doktor Francesco Pola, soudce v Římě a kapitán římského lidu. + 1450.

Bernardino Pola, nechal Pietrem Lombardim roku 1492 vystavět renesanční palác v Trevisu. + po 1492.

Giovanni Battista Pola, setkal se s císařem Karlem V. a byl pasován na rytíře. + po 1532.

Laura Pola, proslavil ji její portrét namalovaný Lorenzem Lottem. + po 1544.

Aurelia Pola, na svém obraze "Klanění pastýřů" ji zachytil Paris Bordon. + po 1555.

Antonio Pola, působil ve službách Ferranteho Gonzagy.

Sergio Pola, bojoval proti Turkům na Kypru. + po 1569.

Paolo Pola, otec Laury Pola-Colloredo. * 1537 + 1591.

Ansuigi Pola, obchodník a finančník. Dopisoval si i se sv. Karlem Boromejským.

Lavinia Pola, rozená Caetani. Vdala se roku 1575 za Ansuigiho Polu. Ve svých básních ji opěvuje její synovec Scipione Caetani.

Paolo Pola, básník, předseda koperské akademie, velvyslanec, starosta v Koper. + 1620.

Laura Pola-Colloredo, roku 1604 se vdala za Niccola di Colloredo, předka dynastie Colloredo-Mannsfeld. *1574, +1628.

Filippo Cristoforo, roku 1607 z náboženských důvodů odešel do Čech. *1584, +1652.

Giovanni Pola, konšel. * 1606, +?.

Pietro Pola, rytíř Řádu sv. Marka. + po 1617.

Paolo Pola, rytíř Řádu sv. Marka. + po 1675.

Sergio Pola, maltézský rytíř. + po 1723.

Camillo Pola, od roku 1704 maltézský rytíř, od roku posléze kapitán řádové geléry, řádový funkcionář v Benátkách, velkokříž a ministr Benátské Republiky. Taktéž mecenáš umění. * 1684, +1746.

Sergio Pola, titulární biskup ve Famagustě. * 1674 + 1748.

Teresa Pola, manželka Adama Alberta Neipperga. * 1778, + 1815.

Giovanni Battista Pola, přítel Napoleona Bonaparte, lupič. * 1786, + 1834.

Antonio Pola, voják. *1807 + 1838.

Paolo Luigi Pola, přítel Napoleona Bonaparte, zakladatel 1. zednářské lóže v Trevisu, rytíř Řádu železné koruny, komorník na dvoře místokrále, básník. * 1773, + 1841.

Marianna Pola-Grisoni, pečovatelka o sirotky a potřebné. + 1858.

František Pola, studoval rodinnou historii. * 1900, + 1971.

Nejvýznamnější členové příbuzných rodů

Přímí příbuzní skrze sňatek a jejich předkové

Goffredo Caetani, hrabě z Caserta, 1282 - 1283 starosta v Todi, 1290-1292 senátor v Římě. * 1225, + 1296.

Benedetto Caetani, bratr Goffreda, roku 1284 byl zvolen papežem a přijal jméno Bonifác VIII. * 1230?, + 1303.

Roffredo Caetani,1322 starosta Sieny. + 1335.

Massimiliano Gonzaga, I. markýz z Luzzary. * 1513, + 1578.

Prospero Gonzaga, II. markýz z Luzzary. * 1554, + 1614.

Federico Gonzaga , III. markýz z Luzzary. + 1630.

Luigi Gonzaga, VI. markýz z Luzzary. * 1602, + 1666.

Niccolo Colloredo , furlánský vyslanec v Benátkách a od roku 1591 svobodný pán Svaté říše římské.

Rodolfo Colloredo , 5. markýz ze Santa Sofia, od roku 1726 hrabě Svaté říše římské. * 1676, + 1750.

Webové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.