head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

Novověká historie

Klikni pro zvětšení! V této době došlo pravděpodobně k dalšímu větvení rodiny, jejíž část se přesunula do Koperu, kde se roku 1420 stal Geremia Pola biskupem. Rodina zde byla zapsána mezi šlechtu roku 1431. Z této větve pocházel schopný politik a básník Paolo Pola (+1620) a tato větev později vytvořila rodovou alianci s patricijskou rodinou Grisoni. Poslední příslušnice této větve, Marianna Pola-Grisoni, zemřela roku 1858 v Trevisu. Svůj rozsáhlý majetek odkázala na charitu.

Klikni pro zvětšení! Hlavní linie rodu zůstala v Trevisu, kde nechal Bernardino Pola vystavět Pietrem Lombardim krásný renesanční palác. Roku 1506 bylo také od rodiny Emo zakoupeno panství Barcon, které se později stalo hlavním sídlem rodu. Na počátku 18. století zde rodina nechala vybudovat překrásnou vilu, jejímž architektem se stal Giorgio Massari. Bernardinův strýc Francesco Pola vystudoval práva na univerzitě v Padově a po získání doktorátu ho rodinný přítel Gabriele Condulmer, v té době již papež Evžen IV., jmenoval soudcem v Římě a kapitánem římského lidu.

Klikni pro zvětšení! Synovec Bernardina Giovanni Battista se zase setkal s císařem Karlem V. a byl pasován na rytíře. Giovanni Battista měl několik dětí, z nichž Antonio vstoupil do služeb vévodské rodiny Gonzaga, Sergio se vyznamenal ve válkách s Turky o Kypr, Paolo měl dceru Lauru, která se vdala za Niccolo Colloreda, předka dynastie Colloredo-Mannsfeld a Ansuigi Pola se oženil s Lavinií Caetani, potomkem starého římského rodu, ze kterého vzešli dva papežové. Jejich syn, Filippo Cristoforo odešel roku 1607 do Čech. Z kulturního hlediska je jistě zajímavá i Laura Pola, jíž velmi proslavil její portrét, který namaloval Lorenzo Lotto.

Klikni pro zvětšení! Z rodiny pocházelo ještě několik rytířů. Paolo a Pietro Polovi se stali rytíři řádu Svatého Marka a Camillo Pola se stal maltézským rytířem, přičemž v tomto řádu udělal skvělou kariéru. Významný byl i jako mecenáš umění, podporoval třeba i Antonia Vivaldiho a Tomasso Albinoni mu věnoval operu I veri amici. Po pádu Benátské republiky roku 1797 se rodina jednoznačně postavila na stranu Napoleona Bonaparte, se kterým udržovala přátelský vztah a který dokonce při svém pobytu v Itálii 8. prosince 1807 navštívil Paola Polu v jeho paláci v Trevisu. Ještě předtím byl Paolo Pola jmenován komorníkem na dvoře místokrále a rytířem Řádu železné koruny.

zpět  I  dalšíWebové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.