head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

Vláda v Pule

Klikni pro zvětšení! První doložený člen rodu je zmiňován roku 990. V této době se rodina, žijící pod jménem Sergia, řadila mezi přední patricijské rody Puly. Sledovatelný rodokmen začíná roku 1180, kdy žil Bonifacio Sergi, který byl jmenován výběrčím daní v Pule. S jeho syny je spojen výrazný vzestup rodu. Ten byl zapříčiněn skutečností, že roku 1209 spojil aquilejský patriarcha Volchero di Erla svůj úřad s titulem istrijského markraběte. V Istrii ovšem působila i druhá mocná síla - Benátská republika. Aquilejští patriarchové se proto snažili zajistit si svojí pozici v Istrii posilováním spřátelených rodin. Jednou z nich byla i rodina Sergia, jejíž představitel Monfiorito, syn Bonifacia, získal důležité úřady a ohromný majetek.

Klikni pro zvětšení! Aquilejští patriarchové darovali v průběhu 13. století rodině rozsáhlé pozemky v Pule a postavili jim zde i tvrz, po které si rodina změnila jméno na Castropola (Castrum Polae). Mimo Pulu získal Monfiorito i panství Dignano, Momarano, Valle, Sanvincenti a Duecastelli. Vliv rodiny i nadále posiloval a roku 1291 již byli Castropolové prakticky neomezenými vládci Puly. Záhy se však rodina dostala do konfliktu s Benátskou republikou. Roku 1318 na moři poblíž Valle zajali a popravili obyvatelé Puly pod vedením Sergia II. Poly benátského kapitána pro Istrii Nicolo Badoera. Reakce Benátek však byla, i díky přímluvě aquilejského patriarchy, překvapivě mírná. Benátky se spokojily s pouhým odpřísáhnutím věrnosti.

Klikni pro zvětšení! Tím ovšem konflikty neustaly a nakonec byla rodina donucena přesídlit z Puly do severoitalského města Trevisa, kde žila boční linie, založená dalším Bonifaciovým synem Nascinguerrou I. Benátská republika udělila rodině titul conte - hrabě. Rodina také získala místo ve šlechtické radě města Trevisa a dědičné křeslo ve furlánském parlamentu.

zpět  I  dalšíWebové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.