head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

Vojtěch Eliáš

Jediný syn z šesti dětí Jaroslava Eliáše byl již od mládí rozhodnut stát se knězem. Po ukončení základní školy nastoupil na Nerudovo gymnázium na Praze 1, kde dosáhl výsledků tak excelentních, že profesoři vůbec nemohli uvěřit, že je něco takového možné. Po pěti letech strávených studiem v kněžském semináři se stal administrátorem farnosti v Hostivicích u Prahy. Tuto funkci ovšem musel záhy opusit, neboť byl poslán na další studia do Říma. Po návratu působil na čas ještě v Hostivicích, poté však byl přesunut do farnosti svaté Ludmily na Praze 2. Zde také vyučoval na Arcibiskupském gymnáziu náboženství. Souběžně začal přednášet i na Katolické teologické fakultě University Karlovy v Praze. Kvůli této práci později přestal vyučovat na gymnáziu a skončil také ve farnosti svaté Ludmily. Namísto toho převzal spolu s augustiniánem Wiliamem Faixem mše svaté pro anglicky mluvící komunitu při kostele svatého Tomáše na Malé Straně, poté působil krátce v kostele Panny Marie pod řetězem, náležícímu řádu Maltézských rytířů, v kostele panny Marie Sedmibolestné, při kláštěře sester alžbětinek na Praze 2 a nakonec byl jmenován rektorem kostelů svaté Kateřiny a především svatého Mikuláše na Malé Straně. Na fakultě se později stal proděkanem pro rozvoj a taktéž proděkanem pro studium. Kromě pedagogické činnosti se věnuje i charitě, neboť ho odstupující pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk jmenoval presidentem Arcidiecézní charity Praha. Organizuje tak výstavby škol a nemocnic a finanční pomoc v Ugandě, Indii, Bělorusku a dalších potřebných zemích. Posléze se stal též předsedou Společnosti pro likvidaci lepry.

zpět  I  na začátek
Webové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.