head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

Vladimír Eliáš

Narodil se 17. ledna 1903 ve Vysokém Chvojně. Jeho rodiče zdě měli pozemky a hostinec. Navštěvoval školu ve Vysokém Chvojně a v Holicích. Maturitu získal na střední hospodářské škole v Chrudimi. Poté zakoupil Vladimír v obci Chvojenec cihelnu, u které postavil své sestře dům. Provoz cihelny byl zastaven ve dvacátých letech. V této době se také oženil s dcerou chvojeneckého sedláka Vincenta Vlasáka, se kterou měl osm dětí. Po nějaké době se stal úředníkem pardubického magistrátu, poté přešel do aktivní služby československé armády. Za mobilizace roku 1938 byl velitelem 4. čety u páté roty lehkého opevnění v lesích za Kláštercem nad Orlicí. Jeho velení podléhalo devět betonových krytů.

Po rozpuštění československé armády 15. března 1939 se stal úředníkem městského stavebního úřadu v Pardubicích. Aktivně se účastnil partyzánského odboje, vydával takzvané České noviny, spolupracoval s ilegálními civilními skupinami, zařizoval partyzánům a válečným zajatcům zdravotní pomoc a přísun potravin, ve sklepeních radnice zřídil sklad zbraní a munice.

8. května 1945 byl vyzván, aby se dostavil na radnici, kde mu, společně s dalšími důstojníky a rotmistry, měly být předány důležité městské objekty. Při cestě byl však postřelen a přejet obrněným vozidlem. Stalo se tak okolo 11. hodiny dopolední. Svým těžkým zraněním podlehl posléze v nemocnici. Na jeho počest byla v dubnu roku 1991 přejmenována Spojovací ulice v Pardubicích přejmenována na ulici Npor. Eliáše. Dále byla po něm nazvána pardubická základní škola, vzniklá v roce 2004 spojením dvou školských zařízení. Škola nese název: Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344.

Mezi jeho největší záliby patřila jízda na koni. Rád trénoval svého oblíbeného koně Celníka a později trénoval i vojenskou klisnu Elku, kterou připravoval pro světoznámou Velkou Pardubickou, které se sám také zúčastnil při vojenském překážkovém dostihu.

zpět  I  další
Webové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.