head it de en


Stemma_dei_Conti_Pola

ÚVODNÍ STRANA
HISTORIE
PIVOVAR A RESTAURACE
VILLA BUSTA
ZÁMEK BUKOVEC
AKTIVITY
WHO IS WHO?
ELIÁŠ
DOPORUČUJEME
KONTAKT
PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
www.barcon.it


www.obecbukovec.cz

Alois Eliáš

Narodil se 29. září 1890 v Královských Vinohradech. Vystudoval gymnázium a poté i c.k. Českou vysokou školu technickou. Během první světové války zběhl a poté bojoval v řadách nepřítele - nejprve v ruské carské armádě a poté v Československých legiích. Díky svému organizačnímu talentu rychle povyšoval. Po válce se rozhodl v armádě zůstat a po studiu na Vysoké válečné škole ve Francii se začal postupně dopracovávat k nejvyšším vojenským funkcím. V době druhé republiky se z něj stal rovněž vysoký politický činitel - nejprve pracoval jako náměstek ministra obrany, posléze se, již za německé okupace, stal ministrem dopravy. 27. dubna 1939 byl jmenován předsedou protektorátní vlády. Po celou dobu ve funkci se snažil aktivně spolupracovat s odbojem, což však bylo odhaleno a generál Alosi Eliáš byl obžalován z velezrady a odsouzen k trestu smrti. Jelikož Adolf Hitler nevyslyšel prosbu o milost, kterou k němu zaslal prezident Hácha, byl generál Alois Eliáš 19. června 1942 popraven. Po válce byl im memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.

zpět  I  další
Webové stránky příbuzných rodin:

www.cantine-collalto.it
COLLALTO E SAN SALVADORE
(it)

WWW.COLLOREDO-MANNSFELD.COM
COLLOREDO
(de, cs)

www.graf-neipperg.de
NEIPPERG
(de)

www.porcia.com
PORCIA
(it)
© 2012 Conti Pola
Veškerý obrazový i textový materiál je volný a smí být bez souhlasu majitele dále používán.